Trường mầm non Quỳnh Phương B có các công cụ phù hợp để nhận biết và đánh giá về tâm lý, sở trường, thiên hướng và mức độ phát triển của bé. Trường mầm non Quỳnh Phương B luôn sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ phụ huynh nào quan tâm đến vấn đề này. Quý vị phụ huynh có thể đưa bé đến Hoạ Mi bất kỳ lúc nào, hoặc email đến địa chỉ mnquynhphuongb@edu.viettel.vn để nhận được sự tư vấn cụ thể.